Watertanks vervangen

De oude lekke tanks zijn eerst verwijderd. Aan de hand van de oude tanks is bepaald waar de gaten voor de aansluitingen geboord moesten worden in de nieuwe tanks. Nadat de gaten op de juiste plaats in de tanks waren geboord zijn de aansluitingen en doorvoeren gemonteerd.

De watertanks kunnen nu terug geplaatst worden in het schip en de slangen kunnen weer aangesloten worden. Na het aansluiten van de slangen worden te tanks gevuld en weer leeg gepompt ter controle op eventuele lekkage bij het aansluiten.